Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Tisztelt Elnökségi/Felügyelő Bizottsági Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2013. évi második negyedéves ülésére.

Időpont: 2013. május 28. kedd 14 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
               1082 Budapest, Üllői út 76.

 

Napirendi pontok:

1) Elnöki és főtitkári beszámoló az eltelt időszak eseményeiről

2) Alapszabálymódosítás előkészítése az Etikai kódex vonatkozásában

3) A 2013. évi költségvetési terv elfogadása

4) A 2013. évi munkaterv elfogadása

5) Közgyűlés előkészítése

6) Beszámoló a Gyógypedagógiai Szemle 2013. évi számainak munkálatairól

7) Konferencia és kiadvány előkészítése

8) Tagdíjfizetési kedv felélénkítése

9) Kitüntetési rend meghatározása és döntéshozatal

 

Az elnökségi ülés a 9. napirendi pont kivételével nyilvános, de szavazati joggal csak az elnökség tagjai rendelkeznek. A határozatképesség biztosítása érdekében minden kedves elnökségi tag megjelenésére feltétlenül számítunk, jelenlévőnek számítanak a videokonferencia lehetőséget igénybe vevő elnökségi tagok is.

 

Budapest, 2013. május 10.

 

  Gereben Ferencné   elnök sk.

  Kajáry Ildikó   főtitkár sk.