Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2013. évi közgyűlésére.

Időpont: 2013. május 30. csütörtök 15 óra
Helyszín: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
               1082 Budapest, Üllői út 76.

 

Napirendi pontok:

1) Elnöki és főtitkári beszámoló az eltelt időszak eseményeiről

2) Felügyelő Bizttság beszámolója

3) A 2012. évi Beszámoló elfogadása

4) A 2013. évi költségvetési terv elfogadása

5) A 2013. évi munkaterv elfogadása

6) Beszámoló a Gyógypedagógiai Szemle 2013. évi számainak munkálatairól

7) Tagdííjfizetési kedv felélénkítése

 

A közgyűlésre minden kedves egyesületi tagot várunk, de szavazati joggal csak a tagdíjfizető tagjaink rendelkeznek. Határozatképtelenség esetén a a közgyűlést az ülés után 30 perccel újra összehívjuk.

A közgyűlést élő közvetítésben is meg lehet majd nézni az interneten. További információ a részletekről május 16. után a honlapon.

 

Budapest, 2013. május 10.

 

  Gereben Ferencné   elnök sk.

  Kajáry Ildikó   főtitkár sk.