Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Radványi Katalin

Üléselnök: Varga Imre

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Az AAK kommunikációelméleti megközelítése és gyakorlati aspektusai

Előadó neve: Galgóczy Anna (1) - Pál Horváth Rita (2) - Mede Perla (3)

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar (1) (3) Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1098 Budapest, Friss utca 2. (2)

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Alternatív kommunikációs eszközök az FSZK-ban

Előadó neve: Simonics Benjámin

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Kérdések és lehetőségek az értelmileg akadályozott tanulók iskolai olvasástanításában

Előadó neve: Pál - Horváth Rita

Delegáló intézmény, munkahely: Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1098 Budapest, Friss utca 2.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Ló asszisztált tanulás: mi mindent tanulhatunk a lovaktól, vagy a lovak által?

Előadó neve: Bozori Gabriella

Delegáló intézmény, munkahely: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, 1066 Budapest Teréz krt. 24.

Összefoglalás: A ló által facilitált, támogatott tanulás során a ló nem csupán terápiás „eszköz”, hanem egy olyan partner, amely segíti a gyermekeket, a fiatalokat a tanulási folyamatban. A lovak viselkedésének megismerése, és megértése révén a gyerekek sikeresebbek és hatékonyabbak lehetnek emberi kapcsolataikban is, mert a bizalom és lojalitás, amit az állatok közvetítenek feléjük, segíthet a kortársakkal való kontaktusok kialakításában is. A ló és a lovas környezet elősegíti azt, hogy a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek könnyebben tudjanak felelős döntéseket meghozni, „vezetési képességeket” kialakítani önmagukban, emellett segítheti a munkavégzésre való felkészülést valamint könnyebbé, érdekesebbé teszi a tanulást. A lovakkal való munka támogatja a gyermekeket, fiatalokat abban, hogy megtapasztalják a cselekedeteik feletti kontroll érzését, hogy megértsék az akciók és reakciók közvetlen kölcsönhatását, hogy megtanulják, hogyan törődjenek egy lóval, hogy foglalkozzanak vele, ezáltal azt is, hogyan tudnak hatékonyan kommunikálni akár a lóval, a terapeutával, vagy a társaikkal. Ezáltal a lovaglás és a lovakkal való munka úgy is felfogható, mint egy társas, szociális tevékenység, mely elsőre talán kevésbé ijesztő a gyerekek számára, mint az emberekkel, vagy a társakkal való kapcsolatteremtés.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A HKI alkalmazásának tapasztalatai az Integrált Közoktatási Intézményben

Előadó neve: Radványi Katalin (1) - Szerencsés Terézia (2) 

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar (1) Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös (2)

Összefoglalás: Az értelmileg akadályozott személyek iskoláskori fejlesztésének fontos része a szociális kompetenciák fejlesztése. Előadásunkban az értelmileg akadályozott tanulók kompetenciáinak mérésénél gyógypedagógiai diagnosztikai eszközként alkalmazható Heidelbergi Kompetencia Inventár (HKI) bemutatására kerül sor. A kiskőrösi intézményben a HKI-val történt felmérések eredményei alapján történő fejlesztés valósul meg egyéni, páros, illetve csoportformában.
Előadásunkban a team munkában, projektoktatás keretében történő fejlesztések bemutatására kerül sor, az egyéni sajátosságokra, valamint az erősségekre épülő tanórán kívüli foglalkozások visszacsatolására a mérési eredmények tükrében. Kimeneti szakaszban a nyílt munka-erőpiaci felkészítés lehetőségeinek bemutatására is sor kerül tanulói portfólió keresztmetszetében.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: Participatív kutatás az intellektuális fogyatékossággal élő emberek önérvényesítése érdekében

Előadó neve: Heiszer Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Összefoglalás: Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek önérvényesítésének támogatására a Play decide módszer alapján interaktív DVD-ket készítettünk egy intellektuális fogyatékossággal élő személyekből álló kutatócsoporttal. Gondolkodásunk elméleti keretét a Fogyatékosságtudomány (Barton, Oliver, 1997) és a fogyatékosság szociális modellje (Chappell et.al, 2001) adta, a módszertant pedig az inkluzív kutatások alapelve határozta meg (Walmsley, Johnson, 2003), amelynek alapján az intellektuális fogyatékossággal élő személyek szakértőként vesznek részt az őket érintő kutatások egész folyamatában. Az előadás a rövid módszertani ismertető mellett a DVD-k bemutatására fókuszál, amelyek egyelőre három témában (döntéshozatal, szabadidő és szerelem) kerültek kidolgozásra az érintettek és más szakértők által. A DVD-k célja, hogy általuk az intellektuális fogyatékossággal élő emberek komplex módon betekintést kapjanak az életüket érintő fontos kérdésekbe, gondolkozzanak azokról, illetve véleményük alakuljon ki az adott kérdéssel kapcsolatban.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Magyarországi bentlakásos intézetekben élő felnőtt értelmi fogyatékos emberek állapotának vizsgálata 15 év tükrében. Két vizsgálat: 1994, 2009.

Előadó neve: Radványi Katalin - Csorba János

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Az előadók előbb áttekintik az értelmi fogyatékosok lakhatási- és életkörülményeinek magyarországi kutatástörténetét és kitérnek a jogszabályi környezet változásaira is, majd Illyés Sándor és munkatársainak 1994-es országos felméréséből megmaradt, értelmi fogyatékos intézeti gondozottakon felvett mintáját (n=83) hasonlítják össze egy 2009-es tolna megyei reprezentatív, az első mintához nemben, életkorban és IQ súlyossági eloszlásban illesztett (n=217) értelmileg akadályozott csoporttal. A két keresztmetszeti felvétel adatai: egy, másfél évtizeddel ezelőtti állapotról felvett, és egy jelenlegi látlelet az értelmi fogyatékosokat ápoló intézményeknél tanulságos különbségeket eredményezett. Úgy tűnik, bizonyos vonatkozásokban, főleg szociális kapcsolatok és egészségi tényezők vonatkozásában van haladás a gondozórendszerben, a totális intézmények is haladnak előre a gondozottak ellátásában, bár itt néhány releváns tényezőt, pl. lakhatás-kitagolás hatásait nem vizsgálhattunk. Ugyanakkor időközben kedvezőtlen tényezők is akkumulálódtak, pl. a szegénység markánsabb szerepe, megfelelő, intézeten kívüli munkahely hiánya -- ezek jó része tehát a társadalmi környezetből gyűrűzött be az intézménylakók életébe, miközben a lakók életfunkciói, adaptációs szintje vonatkozásában lényeges eltérést a két időpontban felmért minta között nem találtunk.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Tehetséggondozás, avagy országos versenyek kiépítése és fenntartása

Előadó neve: Viedner Mónika

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az előadás a kiskőrösi Integrált Közoktatási Intézményben folyó tehetséggondozást mutatja be az értelmileg akadályozott tanulókra fókuszálva. Az intézményben dolgozó pedagógusok hisznek abban, hogy mindenki tehetséges, ezáltal meg kell, hogy kapja azt a fejlesztést ami segítheti a későbbi társadalmi integrációt. A művészetek és a sport remek lehetőséget adnak a hátrányok csökkentéséhez, a fogyatékos tanulók sikerélményhez juttatásához. Az előadás rámutat azokra az intézményben folyó korszerű tanulásszervezési eljárásokra, amelyek segítik a tehetségek azonosítását. Bemutatja azokat a formákat amelyeken keresztül a tehetséggondozás megvalósul, feltárja azokat a kompetenciákat, amelyek a tudatos fejlesztés által mozgósításra kerülnek. Az intézményünk szervezésében lebonyolított – már hagyománnyá váló - tehetségkutató versenyek, rendezvények jó alapot biztosítanak a fogyatékkal élők társadalmi elfogadásának.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálati gyakorlat a középsúlyos értelmi fogyatékosok és a súlyosan halmozottan fogyatékosok körében.

Előadó neve: Sztaniszlavszky Márta - Brém Zsófia

Delegáló intézmény, munkahely: 4. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: A közösségi alapú ellátások és a gyógypedagógiai intézmények szerepe 

Előadó neve: Horváth Péter

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola