Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Hegyiné Honyek Katalin

Üléselnök: Hegyiné Honyek Katalin

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Hogyan készül a Szakértői vélemény? (A Látásvizsgáló OSZRB jelenlegi vizsgálati protokolljának bemutatása és a vizsgálatra érkezők megoszlása a diagnózis és ellátás szerint)

Előadó neve: Kiss Erika

Delegáló intézmény, munkahely: Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest

Összefoglalás: A Szakértői Bizottság vizsgálati team-munkájának bemutatásán keresztül beszámolunk a vizsgálati vélemény egyes részei mögött rejlő szakemberek munkájáról és az alkalmazott eljárásokról.  Az előadás első része kitér a dilemmás és még „fejlesztésre” szoruló vizsgálati helyzetekre. A második részben a 2012. naptári évben megvizsgált gyermekek diagnózis szerinti eloszlási arányait kívánjuk bemutatni, utalva az ellátási módokra is.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: A TARC módszer elektronikus feldolgozása a Vakok Óvodájában végzett kutatás alapján

Előadó neve: Léka István

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Általános Iskolája, Óvodája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Diákotthona és Gyermekotthona, Budapest

Összefoglalás: A kutatást súlyosan-halmozottan fogyatékos óvodáskorú gyerekkel végeztem el a Vakok Óvodájában. Mozgáskorlátozott, látássérült, tanulásban akadályozott gyerekekkel dolgoztam. Elsődleges célom a mindennapi tevékenységek megtanulásának dokumentálása, a fejlődés ütemének mérése és az ezekből való tanulságok leszűrése volt. Ehhez a TARC - módszert alkalmaztam. Előadásomban bemutatom a TARC - módszert, annak előnyeit és hátárnyait, valamint digitalizálására tett törekvéseimet. Végül bemutatom a TARC-Programot, mellyel rendkívül egyszerű lesz a súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek fejlődésének nyomomkövetése.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Óvodai nevelés és iskolára felkészítés halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében

Előadó neve: Kassai Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Batthyány László Gyermekotthona, Budapest

Összefoglalás: Súlyosan halmozottan (látás-, mozgás-, értelem-, kommunikáció) sérült gyermekek óvodai nevelése a gyakorlat tükrében. Az óvodai tagozatunkon folyó mindennapi életet, szakmai munkát szeretném bemutatni előadásomban. Hogyan alakítjuk ki a napirendet, programokat, hogyan épülnek fel a foglalkozások, milyen területek fejlesztésével foglalkozunk irányított keretek között. A gyerekeink állapotához képest milyen lehetőségekkel tudunk élni a valóságban.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: A Világsuli program a budapesti Gyengénlátók Iskolájában

Előadó neve: Kelemen Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Egy hároméves nemzetközi, innovatív project bemutatása, mely partnerségek kialakítására törekszik, a tanulók idegen nyelvi, kommunikációs, kulturális és kooperatív képességeinek fejlesztésén keresztül. Megvalósítási lehetőségek, nehézségek, sikerek és eredmények látássérült tanulókkal.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A Világsuli program a budapesti Gyengénlátók Iskolájában

Előadó neve: Kelemen Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Lásd feljebb ...

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: Az agressziókezelés lehetőségei gyógypedagógiai intézményekben

Előadó neve: Fazekas Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Az iskolai agresszió terjedése világjelenség, és Magyarországon is az érdeklődés homlokterébe került. Az elmúlt években egyre több iskolai bántalmazásra derült fény, amely felkeltette a figyelmet, főként azok az esetek, ahol diákok vertek tanárokat. Az erőszak természetesen a mi iskolánkban is jelen van, különösen a diákotthonban, ahol a családjukat nélkülöző, sokszor pszichés zavarral küzdő gyerekek gyakran fordulnak egymás ellen. Iskolapszichológusként nap mint nap találkozom ezzel a problémával, amit többféleképpen próbáltam megoldani, kevés sikerrel. Előadásomban két olyan elméletet és gyakorlatot mutatok be, amely alkalmas arra, hogy hatékonyan kezelje a bentlakásos iskolában élő gyerekek agresszív viselkedését. A miliőterápia eredetileg az egészségügyben kidolgozott komplex. gyógyító eljárás, amely a kiscsoportban végzett munkát helyezi a középpontba, ettől várja a személyiség épülését. A Békés Iskolák Program pedig az egész iskolai közösség légkörének áthangolásával éri el az agresszív viselkedés visszaszorulását."

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Az agressziókezelés lehetőségei gyógypedagógiai intézményekben

Előadó neve: Fazekas Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: lásd feljebb ...

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: 40 éves a látássérült gyermekek oktatása, nevelése Debrecenben

Előadó neve: Bencze Anikó

Delegáló intézmény, munkahely: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység, Debrecen

Összefoglalás: Hazánkban az első, teljes tagozatú gyengénlátó gyermekek számára létrejött intézmény Debrecenben nyitotta meg kapuit 1972. szeptember 27-én. Negyven év telt el az intézmény megnyitása óta. Sok ember – tanítvány, pedagógus, itt dolgozó, szülő – számára volt fontos, és meghatározó a mai napig iskolánk. Az évforduló jó alkalom arra, hogy felelevenítsük a legfontosabb eseményeket. Az eltelt időszak ma már történelem, melynek ismerete fontos mindannyiunk számára. Tisztelettel és szeretettel emlékezzünk az itt tanítókra és tanulókra egyaránt. A múltba nézés erőt adhat a jelen kihívásaihoz, hitet a jövő nemzedéke számára. 

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: A gyógypedagógus/rehabilitációs tanár szerepe és feladata a vakvezetős kutyás közlekedés oktatásában

Előadó neve: Kónya Kata

Delegáló intézmény, munkahely: Szempont Alapítvány, Budapest

Összefoglalás: A Szempont Alapítvány és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége Vakvezető Kutyaiskolája 2009-ben kezdte el a szoros szakmai együttműködést a témában, a vakvezető kutyás látássérültek vizsgára való felkészítésében. 2010-ben a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület megújította a vakvezető kutyák vizsgaszabályzatát. Innentől vesznek részt a Szempont Alapítvány rehabilitációs szakemberei (gyógypedagógus alapvégzettségűek) az MVGYOSZ-VKI vakvezető kutya átadásaiban, a látássérült személyek felkészítésében, valamint a vizsga során is aktív szerepet kapnak.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.20 - 12.40

Kérdések, hozzászólások az elhangzott témákról.