Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Muraközy Andrea

Üléselnök: Farkasné Kovács Beáta

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Gondolatok a bilingvális oktatásról

Előadó neve: Szabó Zsuzsánna

Delegáló intézmény, munkahely: Hallássérültek Tanintézete, Budapest

Összefoglalás: A siketek oktatásában több módszert is használnak, illetve használtak.
A manuális módszert a siketoktatás kezdetén használták. Jelnyelven, és írás-olvasáson alapult, az önálló életre való képességre nevelést és egy mesterség elsajátítását tűzte ki célul.
Az auditív-verbális módszer: nemcsak szájról olvasást és beszédet tanítanak, hanem hallani is, a hallásmaradvány minél jobb kihasználása végett.
Az orális-auditív módszert alkalmazva nagyon fontos a hangok tudatos felépítése. Alapja a megfelelő légzés, a megfelelő artikuláció és a beszédhez szükséges izmok tudatos, intenzív fejlesztése.
Az évtizedek során mindig nyitottak voltak a gyógypedagógusok, ha egy új módszert kellett kipróbálni. Ez történt az 1990-es évék végén, amikor Morag Clark asszony a saját élményen alapuló társalgást hirdette. Módszerének lényege, hogy olyan témában beszélgessen vagy tevékenykedjen a tanár a gyerekkel, amely a gyermek számára érdekes, illetve ő maga is átélte...

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Hangalapozás kisbabáknak - CI műtét utáni hangalapozás terápiás programjának bemutatása

Előadó neve: Lukács Szandra

Delegáló intézmény, munkahely: Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Diákotthon, Budapest

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Jövőképünk a törvényi változások tükrében a Nagyothallók Általános Iskolájában

Előadó neve: Kovács Zsuzsanna

Delegáló intézmény, munkahely: Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Diákotthon, Budapest

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének jövője

Előadó neve: Farkasné Kovács Beáta

Delegáló intézmény, munkahely: Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Diákotthon, Budapest

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a soproni intézményekben

Előadó neve: Schikerna Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: Tóth Antal Nevelési - Oktatási és Módszertani Központ, Sopron

Összefoglalás: Iskolánk 4 másik soproni intézménnyel együttműködésben támogatáshoz jutott a TÁMOP-3.4.2.A-11/2 – 2012-0015 pályázaton keresztül. A pályázat teljesítésének kritériumai között szerepelt a diákok szemléletének alakítására szolgáló attitűdformáló programok megvalósítása
Célok: - Gyermekek érzékenyítése a különböző fogyatékkal élő emberek iránt
  - Az iskola fő profiljának megfelelően a gyermekek tapasztalathoz segítése hangsúlyozottan
    jelenjen meg a hallássérüléssel, és a beszédfogyatékossággal kapcsolatban
Megvalósítás lehetőségei: - A tanulók befogadó képességéhez alkalmazkodó, rövid
    terjedelmű előadások
  - Tevékenykedtető, élményszerű programok
Programok: - Frissítő torna : alapozó terápiás elemek bemutatása a vállalkozó kedvű résztvevőknek
Előadások: - Mit hallhat egy hallássérült ember? – interaktív előadás a hallókészülékekről
  - Diszlexia – szemléltető filmek, illetve diszlexiás hírességek arcképcsarnoka
  - Autizmus – Marika utazásának magyar adaptációja hanggal, és felirattal
  - Kutyás bemutató a szabadban
  - Élménybeszámoló: ígéretes pályát betöltő öregdiákjaink mesélték el tanulmányaik fontos állomásait,
    a nehézségeket, és kapaszkodókat, amik elvezették őket jelenlegi önmagukhoz
  - Dalrészlet tanulása – jelbeszéddel
  - Drámajáték az érzékek kikapcsolásával
  - A segítségnyújtás módjai
Visszajelzések

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: A 210 éves váci intézmény válaszai az újabb kihívásokra

Előadó neve: Mikesy György

Delegáló intézmény, munkahely: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény, Vác

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Az integráció sajátos gyakorlata a Duráczky Módszertani Központban

Előadó neve: Gyurina Éva

Delegáló intézmény, munkahely: Duráczky József Módszertani Központ, Kaposvár

 

 

11.40 - 12.00

Reagálás az elhangzottakra; szakmai konzultációk