Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Fótiné Hoffmann Éva

Üléselnök: Benczúr Miklósné, Fótiné Hoffmann Éva

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Új hangsúlyok a szomatopedagógusok képzésében

Előadó neve: Fótiné Hoffmann Éva

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszék

Összefoglalás: A szomatopedagógia a gyógypedagógus képzés egyik legfiatalabb szakiránya. A szomatopedagógus képzés az elmúlt közel másfél évtizedben a felsőoktatás változásaival együtt folyamatosan átalakult. A képzés tartalmi módosulását azonban nem kizárólag a felsőoktatásban végbement átalakulás hívta életre. A képzésnek ugyanis időről-időre válaszokat kellett keresni és találni a korai ellátásban, a közoktatásban, az egészségügyi és felnőtt ellátásban végbement új folyamatokra és ezáltal a megváltozott munkaerőpiaci igényekre. 

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Új szempontok a mozgáskorlátozott gyermekek / tanulók komplex vizsgálataiban

Előadó neve: Mlinkó Renáta

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszék

Összefoglalás: Az előadás a sajátos nevelési igény megállapításával kapcsolatos, a mozgáskorlátozott tanulónépességet érintő komplex diagnosztikai folyamat aktuális kérdéseit tárgyalja. Bemutatja az elmúlt évek újabb pszichodiagnosztikai eredményeit, a jelenlegi kutatás irányait, főbb kérdésköreit. Ismertet egy új, hazánkban először mozgáskorlátozott tanulók körében kipróbált önértékelési eljárást, valamint a szomatopedagógus hallgatók képzésébe beépült komplex diagnosztikai protokollkulcskérdéseit. Tárgyalja a pszichodiagnosztika és pedagógiai diagnosztika közös kutatási kérdéseit, egy jelenleg folyó projekt kapcsolódó témaköreit.
A tudományos trendeknek megfelelő gyakorlati tevékenységfolyamatos megújításának kizárólagos feltétele a kutatói team és a gyakorlatban dolgozó szakemberek együttműködése, ezért az elmúlt évek főbb eredményeinek ismertetésén túl a kutatási team-munka jó gyakorlatát, a Mozgásjavító Gyermekközpont és az ELTE-BGGYK Szomatopedagógiai Tanszékének együttműködési modelljét mutatjuk be.

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Innováció a szomatopedagógiában: Mozgástanulás stroke után variábilis gyakorlással

Szerzők: Vámos Tibor, Berencsi Andrea, Fazekas Gábor, Kuniyasu Imanaka, Horváth Mónika, Stefanik Györgyi

Előadó neve: Vámos Tibor

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszék

Összefoglalás: Hemiparetikus stroke betegek mozgástanulási vizsgálata az Alladin Diagnostic Device (ADD) mérőeszközzel, amely az OORI orvos-mérnöki rehabilitációs kutatási programja és az EU 6-os számú keretprogram Alladin-projektje keretében lett kifejlesztve. A kutatás célja olyan mozgástanulási módszer alkalmazása, amely segítségével a betegek könnyebben tudják elsajátítani a terápiás feladatokat a rehabilitációjuk során. A kutatás az OORI orvos-mérnöki rehabilitációs kutatási programja keretében folyik.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Ritka, mint a fehér holló? Ritka betegek a szomatopedagógiai ellátásban

Előadó neve: Berencsi Andrea

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszék

Össszefoglalás: Az előadásban szó lesz a ritka betegségek jellemzőiről, és a ritka betegek ellátásának sajátosságairól a pedagógiai gyakorlatban. Megpróbálunk választ adni azokra a kérdésekre is, hogy hová fordulhatunk, ha nincs információ egy betegségről és hogyan értelmezhetjük, ha van?

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A felső végtagi funkciók vizsgálatának lehetőségei cerebralis pareticus személyeknél

Előadó neve: Lénárt Zoltán

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszék

Összefoglalás: A nemzetközi szakirodalomból ismert kutatások, az ezek során alkalmazott módszerek és eszközök bemutatása után ismertetem saját tervezett kutatásomat, melynek célja, hogy az ismételt mozgások stabilitásának illetve varianciájának felhasználásával adjon mérhető információkat a felső végtagi mozgások koordinációjáról, minőségéről. Ezzel lehetőséget teremtve a központi idegrendszer korai károsodása miatt mozgáskorlátozottá vált személyek illetve ép mozgású kortársaik mozgásfejlődésének összehasonlítására. Másfelől pedig a rehabilitációs tevékenység eredményességének vagy eredménytelenségének bizonyítására.

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: Hagyomány és megújulás

Előadó neve: Locsmándi Alajos

Delegáló intézmény, munkahely: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézet és Diákotthon, Budapest

Összefoglalás: Nagyon sokszor elhangzott már, hogy a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy 1903. december 24-én alapította az intézményt. A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium történelmi múltja 110 éve gazdag, a korát minden időszakban meghaladó tevékenységével, modernségével formálja mind a mai napig jelenét és alakítja jövőképét. Innovációs tevékenysége már az alapításának kezdetekor fontos szerepet töltött be. Az intézmény komplexitása, valamint az országban egyedüli intézményként való jelenléte miatt ez másképp nem is működhetett volna, s a jövőben sem működhet innovációs törekvések nélkül. Az intézmény nevelő-oktatói, mozgásfejlesztői, gondozói és egészségügyi tevékenységei egymástól elválaszthatatlan tartalmi elemek. Mind a belső és szakmai igényességének, mind pedig a társadalmi elvárások alapján folyamatos fejlesztésnek és fejlődésnek kell jelen lenni a mindennapokban, a mában és jövőben egyaránt. A hagyomány az innováció terméke.

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Új eszközök a láthatáron

Előadó neve: Bartos Adél

Delegáló intézmény, munkahely: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézet és Diákotthon, Budapest

Összefoglalás: A Mozgásjavító Általános Iskola Szakközépiskola EGYMI és Kollégium diákjai által használt újszerű segédeszközök bemutatása. Új lehetőségek a járássegítő eszközök, a kerekesszékek területén, melyek az ellátási rendszer, valamint a segédeszköz fejlesztések során elérhetővé váltak Intézményünkben az elmúlt 5 évben.
Az eszköz ellátásban részt vevő szakemberek feladatvállalásai, vizsgálattól- az ötletig, ötlettől - az eszköz kézhezvételéig, kézhezvételtől - a használatig.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Munkaerő-piaci kompetenciák

Előadó neve: Galambos Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézet és Diákotthon, Budapest

Összefoglalás: Kapcsolódva a pályázati feladatainkhoz és ismerve a statisztikai eredményeket, miszerint, Magyarországon a megváltozott munkaképességű személyek (mely tartalmazza a fogyatékossággal élő személyeket is) a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak azt gondolom, hogy egy olyan aktuális és valós problémával állunk szemben, ahol a gyógypedagógia kompetenciáját kiterjesztve képes beavatkozni. 
Előadásom a kompetenciák munka-erőpiaci megközelítésére és a területen lehetséges fejlesztési, beavatkozási lehetőségekre fókuszál.
A kompetencia, mint fogalom a köznevelési rendszer számára napjainkra ismerté vált. A munkaerőpiacra való belépéshez is kompetenciákra van szükség. Szakmai és személyes (bio-pszicho-szociális képességek) kompetenciákra, melyek aránya munkakörök szerint más és más. Egyre több vállalat esetében fogalmazódik meg az igény a munkakörök kompetencia alapú megközelítésére. Továbbá a humánerőforrás menedzsment által végzett kiválasztás folyamatában mind a szakmai, mind a személyes kompetenciák feltérképezésére.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Az együttnevelés különféle aspektusai a Csillagház gyakorlatában

Előadó neve: Esztergomi Anna

Delegáló intézmény, munkahely: Csillagház Általános Iskola, Budapest

Összefoglalás: A Csillagház Általános Iskola halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek fővárosi beiskolázású napi bejárásos speciális intézménye. A halmozott fogyatékosság hátterében meghúzódó eltérő kórokok következtében nagyon heterogén a tanulói összetétel mozgásállapot, értelmi képességek, beszéd és kommunikáció, valamint más társuló fogyatékosságok tekintetében egyaránt. Az intézmény lehetőséget biztosít az eltérő képességű gyermekek együtt, azonos csoportban történő nevelésére. Az egyéni eltérések eredményesebb kezelését segíti a tanórai differenciáláson túl a különböző egyéni megsegítő stratégiák, terápiák, tanulásszervezési eljárások beépítése a nevelés-oktatás napi gyakorlatába. 

 

 

12.20 - 12.40

Fiatalok fóruma

Előadás címe: A sportterápia hatása a spasticus cerebralis pareticus gyermekek járása szempontjából

Előadó neve: Krausz Kornélia

Összefoglalás: Kutatásomban spasticus cerebralis pareticus gyermekek kéthónapos izomerősítő tréningjének hatását vizsgáltam a járás szempontjából (nemzetközi protokollok alapján). A terápia előtt és utáni vizsgálatok: fizikális vizsgálat (ROM, izomerő, spaszticitás, GMFCS), 3D járásanalízis, módosított TUG-teszt, FIM skála. A terápiát követően valamennyi vizsgálati módszerrel változó eredményt kaptam. A tapasztalatok azonban jó kiinduló alapot nyújtanak további vizsgálatok tervezéséhez

 

Előadás címe: A vertikális függesztő technika bemutatása, valamint hatásainak elemzése egy esettanulmányon keresztül

Előadó neve: Somogyi Borbála

Összefoglalás: Az előadás egy új rehabilitációs eszközt, a vertikális függesztőt mutatja be, mely része lehet a szomatopedagógiai rehabilitáció eszköztárának. A szerkezet magyar innovációként született, melynek elméleti alapjait valamint gyakorlati, széleskörű felhasználhatóságát és hatásait mozgáskorlátozott személy esetében egy esettanulmány vázolásával ismerteti.