Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Megbízott szakosztályvezető: Cserti-Szauer Csilla

Üléselnök: Horváth Péter

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: A Komplex rehabilitáció jogszabályi és intézményi háttere

Előadó neve: Kovács Ibolya

Delegáló intézmény, munkahely: Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

Összefoglalás: 2012. január 1-től átalakult a megváltozott munkaképességű személyek (fogyatékossággal élők és egészségkárosodottak) ellátásainak rendszere. Ez érinti az ellátások megállapítását, az egészségi állapot komplex minősítését, és a foglalkoztathatóságot is. Létrejöttek a rehabilitációs szakigazgatási szervek, akik az érintett célcsoporthoz kapcsolódó hatósági ügyeket, az orvosi bizottságok működtetését, és a foglalkozási rehabilitációs feladatokat látják el. Így az ügyfelek egy szervezetnél kapnak többirányú segítséget.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Rehabilitáció – Érték – Változás: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram

Előadó neve: Fehér Ildikó

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., RÉV Programiroda

Összefoglalás: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. novemberében jelentette meg az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kódszámú, "A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása" című kiemelt konstrukciót, melyre a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével egy öttagú konzorcium nyújtotta be pályázatát. A "Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram" (TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001) című kiemelt projekt támogatásban részesült, így 2012. május elsején megkezdődött a szakmai megvalósítás.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Innovatív foglalkoztatási megoldások - az Esőemberekért Egyesület tevékenysége

Előadó neve: Schenk Lászlóné

Delegáló intézmény, munkahely: Esőemberekért Egyesület

Összefoglalás: Az Esőemberekért Egyesület célcsoportja, a célcsoporti szükségletek bemutatása. Autista felnőttek ellátásának lakhatási, felnőttképzési és foglalkoztatási keretei. A foglalkoztatás fejlesztése az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszerrel. A társadalmi vállalkozás működtetése - piac, szervezet, szakember, munkavállaló, támogató környezet, társadalmi attitűd.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók a munkaerő-piaci befogadásért - a Munkaesély Szövetség tevékenysége

Előadó neve: Füzessy Józsefné

Delegáló intézmény, munkahely: Munkaesély Szövetség

Összefoglalás: A 2008-ban alakult, jelenleg 27 tagszervezetből álló Munkaesély - Munkaerőpiaci Szolgáltatók Országos Szövetség alapvető célkitűzése, hogy növelje a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási szintjét. A Szövetség tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltatók reális képet alkossanak a célcsoport foglalkoztatásának társadalmi fontosságáról és előnyeiről.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei értelmi fogyatékossággal élő felnőttek számára című nemzetközi projekt hazai tapasztalatai

Előadó neve: Olach Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Összefoglalás: A Pathways II- Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei értelmi fogyatékossággal élő felnőttek számára" elnevezésű projekt Európa 9 országában zajlik, az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik európai ernyőszervezete, az Inclusion Europe koordinálásával. A Pathways II projekt legfőbb célja, hogy ösztönözze az értelmi fogyatékossággal élő emberek egész életen át tartó tanulásban való aktív részvételét, a Pathways I projekt eredményeinek széleskörű disszeminációjával, a szakemberek képzésével, és a különböző szakterületek együttműködésének kezdeményezésével.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: A mi életünk program – könnyen érthető információk értelmi fogyatékossággal élő személyek számára az egész életen át tartó tanulás jegyében

Előadó neve: Farkasné Gönczi Rita

Delegáló intézmény, munkahely: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Összefoglalás: Az ENSZ Egyezmény 19. és 21. cikke alapján a megértési nehézséggel élő személyek életviteli- és társadalmi részvételét támogatóan az ÉFOÉSZ participatív módon kidolgozta "A mi életünk" programját, mely a mindennapokhoz nyújt általános és speciális ismereteket. A program keretében a könnyen érthető kommunikációval online adunk hírt a mindennapi eseményekről, bulvár témákról, képzéseket szervezünk a közoktatás által hiányosan lefedett életviteli területekre, közösségi tevékenységeket generálunk. A program elérhetősége: www.amieletunk.efoesz.hu

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Play decide módszer az értelmi fogyatékos emberek döntéshozatalának támogatására

Előadó neve: Heiszer Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Összefoglalás: A Paly decide nevű deliberatív módszert az ECSITE (Tudományos Múzeumok Európai Hálózata) dolgozta ki abból a célból, hogy egy alapos és sokoldalú felkészítés után megismerjék a lakosság véleményét az emberiséget érintő komplex témakörökkel kapcsolatban, valamint elősegítsék a kérdésekkel kapcsolatos megalapozott demokratikus döntéshozatalt. A módszer több témakörben, többféle módon került adaptálásra. Mi intellektuális fogyatékossággal élő emberek számára készítettünk DVD formában audiovizuális adaptációt az ő életüket érintő és az érdeklődésüknek megfelelő témakörökben. A módszer segédeszközként szolgálhat a célcsoport önérvényesítésre való felkészítésében. Eddig három DVD készült el, melyeknek kidolgozásában intellektuális fogyatékossággal élő emberek is részt vettek egy participatív kutatás keretében.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Felnőtt értelmi fogyatékos emberek életútjának elemzése

Előadó neve: Katona Vanda

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Az értelmi fogyatékos felnőttek gyakran kiesnek a társadalom fő látóköréből, a társadalmi integrációjuk tekintetében számos hiányosság figyelhető meg. Kvalitatív, interjús kutatásunkban arra kerestünk a választ, hogy milyen életutakat jártak be megkérdezettjeink különösen a fennálló intézményrendszer keretein belül. Huszonegy értelmi fogyatékos személy életútjának a feltérképezésére került sor olyan módon, hogy az életútjukban kulcsszerepet betöltő hozzátartozókat, szakembereket és természetesen saját magukat is megkérdeztük, bizonyos esetekben könnyített kommunikációs módszerek beiktatásával. Így összesen száznégy interjúval több szeletből kaptunk egy rendkívül színes képet az érintettek igényeiről, lehetőségeiről, életükről.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: A TÁMOP 1.1.1. program foglalkoztatási hatásának vizsgálata

Előadó neve: Adamecz Anna

Delegáló intézmény, munkahely: Budapest Szakpolitikai Intézet

Összefoglalás: A Budapest Intézet 2012-2013-ban az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és az Open Society Institute (OSI) megbízásából öt aktív foglalkoztatáspolitikai program célzás- és hatásvizsgálatát végezte el. Ezen programok egyike, a TÁMOP 1.1.1 megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzetének javítását célozta. Az előadás a TÁMOP 1.1.1 program hatásvizsgálatának tanulságait összegzi, azaz megmutatja, hogy személyre szabott eszközök segítségével a programban részt vevő megváltozott munkaképességű és iskolázatlan személyek jóval nagyobb arányban tudtak elhelyezkedni, mint a párosítással választott kontrollcsoport tagjai. Az előadás másik üzenete a hatásvizsgálati módszertan intuitív, közérthető bemutatása, ami számos más terület szakértői számára is hasznos lehet.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.20 - 12.40

Összegzés